Gräne Gruva är ett fritidsområde i Sjuhäradsbygden mellan Överlida och Holsljunga i Svenljunga kommun. Platsen har formats av den senaste istiden som bildade ett nätverk av åsar och dödisgropar. Tusentals år senare formades platsen ytterligare då det började brytas i berget, fältspat och kvarts, och spåren ser vi idag som en stort vertikalt dagbrott.

Det finns tre vandringsleder på gruvområdet: Grön (4,6 km), Blå (3,6 km), Gul (1,8 km). Dessa utgår från huvudparkeringen vid dagbrottet. Lederna tar dig runt i varierad natur. Här vandrar du längs den f.d. järnvägen, på bron över maderna, upp till utsikterna, på åsryggar och genom reslig tallskog med hav av mossa under trädkronorna.

Vid huvudparkeringen finns också ett stort grilltak, grillplatser, picknickbord och informationstavlor. Här ligger även Trolltorget, varifrån Trollstigen utgår från, för de mindre vandrarna. Flera rastbord finns utmed lederna. På de mer kuperade partierna är stigningen begränsad tack vare serpentinvägar. Detta gör lederna tillgängliga för barnvagnar och funktionsnedsatta. Vårt mål är att alla aktiviteter kring gruvan skall vara gratis. Därför är det fritt att använda veden som finns utplacerad.

Välkommen till Gräne Gruva!

Områdeskarta

Informationstavla
Parkering
Grilltak
Grillplats
Picknickbord
Utsikt
Busshållplats
f.d. järnväg

Hitta hit

Gräne Gruva ligger mellan sjöarna Holsjön och Lilla Hallången utmed länsväg 154 som sträcker sig mellan Falkenberg och Sexdrega.

RESA MED BIL – Infarten till gruvan är tydligt utmärkt med en Ekomuseums-skylt. Kommer du norrifrån passerar du Holsljunga och efter ca 7 km svänger du av till höger vid vägskylten. Kommer du söderifrån så passerar du Överlida och efter ca 3,5 km svänger du vänster vid ovan nämnda skylt. När man svängt av från länsvägen så följer man de lokala skyltarna.
KOLLEKTIVTRAFIK – Sträckan förbi gruvan trafikeras av busslinjerna 362 (Älvsered – Svenljunga) och 302 (Mjöbäck – Svenljunga – Lockryd). Kliv av vid busshållplats Brunarp. Strax söder om busshållplatsen går vår gröna vandringsled. Härifrån är det ca 2 km att gå fram till gruvan. Sök resa på Västtrafik.
GOOGLE MAPSKlicka här för att hitta till Gräne Gruva med hjälpa av Google Maps.

Du vet väl om att det är gratis att besöka Gräne Gruva? Men om vill du vara med och bidra till framtida projekt kan du swisha ett bidrag till arbetet.

Uppmaningar

På området gäller allemansrätten då marken är privatägd. Detta ger ju såklart stor frihet att vistas i, och uppleva, naturen. I tillägg till detta vill vi ändå uppmana våra besökare att tänka lite extra på några saker. Så att Gräne Gruva kan få fortsätta vara en oas för så många som möjligt, så länge som möjligt.

Plocka ej sten!

Snälla låt stenarna stanna i gruvan där de hör hemma. Det är inte tillåtet att ta med stenar härifrån. Vänligen kasta ej heller sten i gruvdammen.

Ridning och motorcykel

Att rida, att åka motorcykel, eller framföra annat motorfordon, t.ex. 4-hjuling är inte tillåtet på vandringslederna. Detta dels av säkerhetsskäl, men även eftersom de hårdgjorda ytorna rivs upp och eroderas efter regnväder. Undantaget är arbetsfordon för underhåll och tillsyn samt hjälpmedel för funktionshindrade.

Häckningstider

Flera fågelarter häckar kring sjöarna och maderna runt gruvområdet. Vänligen visa ökad hänsyn under denna period. Vi kommer gå ut med extra information  när området är extra känsligt för störningar under häckningstiden.