Rhodo­dendron­par­ken
En blom­mande färg­klick i den djupa granskogen

En plats på gruv­om­rå­det som från början inte var något att ha blev till en färgspra­kande oas med tack vare sten­satta dammar, porlande vatten och cirka 500 Rhodo­dendron-plan­tor förde­lade på fem arter. Plat­sen är idag en omtyckt glänta där man kan njuta av medhavd fika vid de utställda borden, läsa om de olika rhodo­dendron-arterna och hur plan­te­ringen kom till eller bara strosa omkring och låta sinnena njuta.

Allt började med en idé för att dölja en plats i skogen kring gruvan som markä­ga­ren inte var så nöjd med. Det var sank­mark, skogen var inte så välväxt och fin som i områ­det i övrigt och där tog dröm­men om en rhodo­dendron­park sin början.

När den gula leden var färdig­ställd bad markä­ga­ren eldsjä­larna – som under flera år bidra­git i arbe­tet kring gruvan – att göra upp en plan för hur rhodo­dendron skulle kunna plan­te­ras. De blev ombedda att rita upp sina idéer och räkna ut hur många plan­tor som behövdes.

Kanske möttes han av lite motstånd, det var lite mörkt och inte en helt opti­mal plats för de vackert blom­mande buskarna. Men markä­ga­ren ville inte ge upp och efter noggrant över­vä­gande bestämde man sig för fem olika sorters tålig rhododendron.

Eldsjä­larna och markä­ga­ren var alla lika entu­si­as­tiska och beslu­tade sig för fem tåliga sorter: Cunning­hams White vars vita blom­mor blom­mar i maj och juni. Den lila Cataw­bi­en­sen Gran­di­flo­rum som är något högre. Den röda Cataw­bi­ense Nova Zembla. Den vitröda Kiochiro Wada med vackert ludna blad. Och till sist dvärg­bus­ken Ramapo som inte blir mer än 50–70 cm hög.

Markä­ga­ren och volon­tä­rerna ville få till både vari­e­rande färg­skift­ningar och skill­na­der i höjd på växterna. Efter ytter­li­gare plane­ring och diskus­sio­ner beslu­ta­des att 250 plan­tor skulle bestäl­las och att det skulle gå åt sex last­pal­lar med specialjord.

Mycket arbete behövde dock genom­fö­ras innan man kunde börja plan­tera. Vissa träd skulle fällas, marken behövde dikas ut och både en damm och en bäck skulle skapas.

Arbe­tet flöt på ända tills gräv­ma­ski­nen fast­nade och välte igytt­jan. Assi­stans till­kal­la­des för att dra loss den igen. Stenar som grävts fram place­ra­des runt dammen och lagom till när detta var klart kom beställ­ningen med plan­tor. Det tog knapp fyra dagar för 7–8 perso­ner att gräva alla plan­te­rings­hå­len och bära ut de 234 säckarna med jord. Däref­ter tog det ytter­li­gare tre dagar att plan­tera alla buskarna. Områ­dena färdig­ställ­des våren 2020 och invig­des vid Gruvans dag första lörda­gen i septem­ber samma år.

Nöjd med resul­ta­tet efter plan­te­ringen ville markä­ga­ren utvidga parken med fler buskar. Denna gång på en plats längre upp mot Gräne gård, på andra sidan vägen. En natur­lig grop gjor­des om till ytter­li­gare två dammar genom att schakta ur dem och valla in dem med sten. Volon­tä­rerna satte sig däref­ter åter­i­gen vid plane­rings­bor­det och föreslog en plan­te­ring om ytter­li­gare 230 buskar. För att snabba på arbe­tet gräv­des alla hålen med motor­borr. Det hårda arbe­tet kunde då slut­fö­ras av fyra perso­ner under en helg i augusti 2021.

Efter leve­rans av alla plan­torna och ytter­li­gare fyra last­pal­lar med speci­al­jord skred en hand­full perso­ner till verket med spadar, hands­kar, stöv­lar och gott om energi. Två dagar senare togs det sista spad­ta­get och alla buskarna var i jorden. För att få till en större färgprakt har efter detta har det plan­te­rats ännu fler växter med olika blom­nings­ti­der bland annat stran­di­ris, kabbe­leka m.m.

Eldsjä­lar­nas idoga arbete har varit helt ovär­der­ligt och en förut­sätt­ning för att kunna skapa det vackra område som nu växer fram.

Rhodo­dendron Cataw­bi­ense Nova Zembla

 • Höjd: 1,5 – 2 meter
 • Blom­tid: maj – juni
 • Läge: sol – halvskugga

Rhodo­dendron Rampo/Rambo

 • Höjd: 70 centimeter
 • Blom­tid: maj – juni
 • Läge: sol – halvskugga

Rhodo­dendron yak. Koichiro Wada 

 • Höjd: 1,2 meter
 • Blom­tid: maj – juni
 • Läge: sol – skugga

Rhodo­dendron Cataw­bi­ense Gran­di­flo­rum

 • Höjd: 4 – 5 meter
 • Blom­tid: maj – juni
 • Läge: sol – halvskugga

Rhodo­dendron Cunningham’s White

 • Höjd: 1,5 – 2 meter
 • Blom­tid: maj – juni
 • Läge: sol – halvskugga