Tanken är att alla aktiviteter vid och kring Gräne Gruva skall vara gratis. Detta för att ge alla möjlighet att uppleva den speciella naturen och värdena vid och kring gruvan. Vi vill bidra till ett ökad välbefinnande och öka kunskapen om historien i området. Därför har vi format ett välplanerat och välskött frilufts- och rekreationsområde som ger inblick i vardagen för de som gått före. Vi ser detta som ett stort värde som gagnar såväl närboende som långväga besökare.

Samarbeten

  • Tekniska Museet i Stockholm har försett oss med material om hur den radioaktiva mineralen euxenit från Gräne Gruva har använts.
  • Gruvan ligger mitt i den sk Trivselbygden och ett nära samarbete sker med Trivab som samordnar denna verksamhet.
  • En separat ideell förening för Gräne Gruva är under bildande, detta delvis av administrativa skäl, arbetet med ovanstående samarbetspartners kommer att fortgå oförändrat. När detta är klart återkommer vi med mer information.

Swish

Att besöka Gräne gruva är gratis. Men om vill du vara med och bidra till framtida projekt kan du swisha ett bidrag till arbetet. Använd QR-koden eller swisha till nummer 1234465001. Vi tackar ödmjukast för alla bidrag!