Planera din resa

I närom­rå­det runt Gräne Gruva finns mycket att upptäcka och uppleva. Besök någon av desti­na­tions­or­ga­ni­sa­tio­nerna och kompo­nera ihop en vari­e­rad och minnesvärd vistelse.

Ekomu­seum nedre Ätradalen

www.ekomuseum.com

Triv­sel­byg­den

www.trivselbygden.se

Upplev Sven­ljunga

www.svenljunga.se

Visit Fegen

www.visitfegen.se

Äta och bo

Över­lida Camping

Över­lida

Knappt 4 km från Gräne Gruva. En vacker och natur­skön camping vid Lilla Hallång­ens södra spets.
LÄS MER >

Över­lida bageri

Över­lida

Drygt 4 km från Gräne Gruva. Hant­verks­ba­geri som bakar tradi­tio­nellt svenskt med tyngd­punkt på konditori.
LÄS MER >

Apel­kvis­tens Wärds­hus & Logi

Hols­ljunga

Ca 7 km från Gräne Gruva. Boende och restau­rang med fräscha rum och god mat till bra pris.
LÄS MER >

Hols­ljunga Camping & Café

Hols­ljunga

Ca 8 km från Gräne Gruva. En liten, lugn, frid­full och famil­jär natur­cam­ping vid Holsjöns norra strand.
LÄS MER >

Kalvs skol­hus

Kalv

Ca 24 km från Gräne Gruva. Ett unikt vand­rar­hem i ett unikt gammalt skol­hus från 1945. Glam­ping och ställplatser.
LÄS MER >

Glasets hus

Limma­red

Ca 42 km från Gräne Gruva. Vid Limma­reds Glas­bruk ligger Glasets Hus. Glas­hytta, glas­blås­ning, restau­rang och barnaktiviteter.
LÄS MER >

Mandy’s Inn

Mjöbäck

Drygt 9 km söder om Gräne Gruva. Bo på ett annorlunda B&B med rum i häftig Rock’n’roll-stil
LÄS MER >

Mandy’s Diner

Älvse­red

Ca 17 km söder om Gräne Gruva. Upplev mat och miljö på en äkta ameri­kansk diner.
LÄS MER >

Se och göra

Pytte­ba­ne­le­den Holsljunga-Överlida

Överlida/Holsljunga

Cykla längs den gamla järn­vä­gen mellan Limma­red och Falkenberg.
LÄS MER >

Över­lida indu­stri- och hant­verksmu­seum

Över­lida

Ca 4,5 km från Gräne Gruva. I ett gammalt väveri, Halla textil, finns idag design av Carl Malm­s­ten och Över­lida industrihistoria.
LÄS MER >

Bynan­ders motormuseum

Sven­ljunga

Ca 24 km från Gräne Gruva. Här hittar du över 60 bilar och fler än 200 mope­der och motor­cyklar, radi­o­ap­pa­ra­ter, café, mm.
LÄS MER >

Villa Ströms­fors

Sven­ljunga

Ca 26 km från Gräne Gruva. Vackert reno­ve­rad sekel­skif­tes­villa med tidsen­lig inred­ning, öppen för konfe­rens och slutna säll­skap: bröl­lop, släkt­ka­las, mm.
LÄS MER >

Ströms­fors bruk

Sven­ljunga

Ca 27 km från Gräne Gruva. Den gamla verk­sta­den, byggd 1896–1897, används idag för alla typer av till­ställ­ningar som bröl­lop, fester, konser­ter, julmark­na­der, mm.
LÄS MER >

GeKås Ulla­red

Ulla­red

Ca 35 km från Gräne Gruva. Shop­ping, boende, mat och upple­vel­ser. Ett av Sveri­ges popu­lä­raste besöksmål.
LÄS MER >

Glasets hus

Limma­red

Ca 42 km från Gräne Gruva. Vid Limma­reds Glas­bruk ligger Glasets Hus. Glas­hytta, glas­blås­ning, restau­rang och barnaktiviteter.
LÄS MER >

Torpa sten­hus

Läng­hem

Ca 49 km från Gräne Gruva. Torpa sten­hus ligger vackert belä­get vid sjön Åsun­den i Väster­göt­land. Ett av Sveri­ges bäst beva­rade herre­sä­ten från 1500-talet.
LÄS MER >

Borås djur­park

Borås

Ca 52 km från Gräne Gruva. Djur­park med många exotiska djurar­ter och olika miljöer.
LÄS MER >

Livs­me­del

Apel­kvis­tens Livs

Hols­ljunga

Ca 7 km norr om Gräne Gruva. Dygnet-runt-öppen livs­me­dels­bu­tik med bra basut­bud av varor. Helt auto­ma­ti­se­rad, handla när du vill, med Bank-ID.
LÄS MER >

ICA Nära Monicanders

Mjöbäck

Knappt 10 km söder om Gräne Gruva. ICA-butik med trev­lig perso­nal, fin service och bra utbud.
LÄS MER >

ICA Kvan­tum

Sven­ljunga

Ca 23 km från Gräne Gruva. ICA-butik med trev­lig perso­nal och brett utbud.
LÄS MER >