Troll­tor­get & trollstigen

Ett lekom­råde med fokus på rörelse. Busa, hoppa och balansera.

På gruv­om­rå­det finns en massa olika sorters troll. Redan vid infar­ten möts besö­karna av gruv­trol­let Gruve. Inne vid huvud­par­ke­ringen möter vi hans fru Mine som har hand om Troll­tor­get. Ett lekom­råde där en kan krypa, klättra, springa, hoppa, balan­sera och gömma sig. Skynda genom trol­lens gap och göm dig i stock-tunneln. Hitta vilse i laby­rin­ten och lek kurra­gömma kring sten­bloc­ken. Grilla, fika, hälsa på smeden och läs om livet i skogen – djur, träd och troll. I pulka­bac­ken kan du swisha ner både vinter och sommar(!). Stjärt­lap­par och pulkor finns att låna vid torget.

Vid troll­tor­get börjar också trollsti­gen som är en lätt­gådd slinga för de mindre på cirka 800 meter. Längs stigen kryl­lar det av snälla troll och annat knytt. Runtom i skogen kikar de nyfikna trol­len fram. De har alla gömt sig med gott själv­för­tro­ende men med blan­dat resul­tat. Hur många troll kan du hitta? 

Det finns flera sorters troll i värl­den såsom sten­troll, berg­troll, skogs­troll, brotroll och elaka troll. Gemen­samt för alla troll är att de har stora näsor och lite för långa armar. De vet inte hur man klip­per sig så håret är ofta långt. De luktar ofta rätt illa och de är svåra att begripa sig på när de pratar. Troll är oftast inte så smarta. De är dåliga på att räkna och lätta att lura, med undan­tag för snälla troll som är ganska intel­li­genta. Trol­len samlar på diverse oanvänd­bara saker som de har i sina gömmor. Och är sakerna inte oanvänd­bara när de inför­skaf­fas så blir de det snart i trol­lens ägo.

Längs trollsti­gen kryl­lar det av små troll. De har olika stor­lek, utse­ende och egen­he­ter. Här kan du lära dig mer om de olika trol­len och saker som kan vara bra att tänka på när du stöter på dem på plats längs trollstigen:

STEN­TROLL är rätt vanliga i olika delar av landet. De kan bli farliga om en retar upp dem. Men oftast är de ofar­liga. Sten­trol­len bor i, eller under, stenar och har en gråak­tig hy.

BERG­TROLL till­hör de abso­lut största trol­len och tur är att de hör till de snälla och ovan­liga. De kallas berg­troll då de kan bli lika långa som ett mindre berg är högt. Det är ovan­ligt att en ser dessa då de rör sig väldigt sällan och då bara på natten.

SKOGS­TROLL är bland de minsta troll en kan hitta. De klär sig ofta i gröna saker som mossa och liknande. Det gör dem väldigt svåra att upptäcka. Skogs­trol­len är rätt elaka kan ställa till med mycket bus. Som tur är så är de inte så farliga på grund av sin stor­lek. Men de brukar vara väldigt många när en väl hittar dem. Vill en undvika skogs­troll skall en gå flera till­sam­mans och låta mycket.

BROTROLL hör nog till de farli­gaste av alla troll, som tur är så är de ovan­liga nuför­ti­den. Brotroll trivs bäst under gamla sten­broar men kan finnas under andra sorters broar också. Det är viktigt för brotrol­len att det är fuktigt under bron. Brotrol­len är rätt dumma så en kan lätt lura dem att en är oätlig och senig. Då låter de en vara.

ELAKA TROLL – Till de farli­gaste trol­len hör Grott-troll, Träskt­roll och Istroll. Dessa ska en undvika så mycket som möjligt. Men det finns undan­tag bland alla sorters troll. Bland träsk-trol­len har vi Shrek som en nog kan säga är ett snällt troll.