Välkom­men till Troll­tor­get! Ett lekom­råde där en kan krypa, springa, hoppa, balan­sera och gömma sig. Kryp in genom troll­mun­nar och stocktrum­mor. Hitta vilse i laby­rin­ten och göm dig bakom sten­bloc­ken. Hälsa på sten­trol­let Mine, grilla, fika, hälsa på smeden, mm.

Vid troll­tor­get börjar också trollsti­gen som kryl­lar av troll och annat knytt. Runtom i skogen håller de nyfikna trol­len koll på oss. Om du tittar noga och letar ordent­ligt så ser du dem. Vissa avslö­jar sig på direk­ten med sina stora ögon. Men alla är inte lika lätta att få syn på. Hur många troll kan du hitta? Utmana dina vänner eller syskon. Eller räkna till­sam­mans. Trollsti­gen är lätt att gå med barn­vagn eller rull­stol och är cirka 800 meter lång.

På gruv­om­rå­det finns en massa olika sorters troll. Redan vid infar­ten möts besö­karna av gruv­trol­let Gruve. Längs trollsti­gen kryl­lar det av små troll. De har olika stor­lek, utse­ende och egen­he­ter. Här kan du lära dig mer om de olika trol­len och saker som kan vara bra att tänka på när du stöter på dem på plats längs trollstigen:

STEN­TROLL är rätt vanliga i olika delar av landet. De kan bli farliga om en retar upp dem. Men oftast är de ofar­liga. Sten­trol­len bor i, eller under, stenar och har en gråak­tig hy.

BERG­TROLL till­hör de abso­lut största trol­len och tur är att de hör till de snälla och ovan­liga. De kallas berg­troll då de kan bli lika långa som ett mindre berg är högt. Det är ovan­ligt att en ser dessa då de rör sig väldigt sällan och då bara på natten.

SKOGS­TROLL är bland de minsta troll en kan hitta. De klär sig ofta i gröna saker som mossa och liknande. Det gör dem väldigt svåra att upptäcka. Skogs­trol­len är rätt elaka kan ställa till med mycket bus. Som tur är så är de inte så farliga på grund av sin stor­lek. Men de brukar vara väldigt många när en väl hittar dem. Vill en undvika skogs­troll skall en gå flera till­sam­mans och låta mycket.

BROTROLL hör nog till de farli­gaste av alla troll, som tur är så är de ovan­liga nuför­ti­den. Brotroll trivs bäst under gamla sten­broar men kan finnas under andra sorters broar också. Det är viktigt för brotrol­len att det är fuktigt under bron. Brotrol­len är rätt dumma så en kan lätt lura dem att en är oätlig och senig. Då låter de en vara.

ELAKA TROLL – Till de farli­gaste trol­len hör Grott-troll, Träskt­roll och Istroll. Dessa ska en undvika så mycket som möjligt. Men det finns undan­tag bland alla sorters troll. Bland träsk-trol­len har vi Shrek som en nog kan säga är ett snällt troll.

Troll­fakta

Bra att veta om troll

Många troll tål inte solen, då förvand­las de till sten. Skulle en bli fångad av ett troll så är det en bra idé att ställa frågor till dem tills solen går upp. Gåtorna behö­ver inte vara särskilt svåra då de flesta troll är väldigt dumma. De snälla trol­len brukar ha betyd­ligt högre intel­li­gens än de farliga. En bra gåta är tex. Vad går och går men kommer aldrig till dörren?

Många berät­tel­ser hand­lar om troll-klaner, eller famil­jer, som samlar på sig allt de kommer över. Många av dessa saker är helt oanvänd­bara, eller blir det snabbt i trol­lens händer. Men har en tur kan en hitta riktigt fina saker i trol­lens gömmor.

Trol­lens utseende

Alla troll har stora näsor och lite för långa armar. Många troll har kraf­tiga krop­par, andra bara tre tår och tre fing­rar. De flesta brukar ha långt hår för de vet inte hur en klip­per håret. Vissa har mer som päls på krop­pen medan andra kan ha en mer läder-liknande hud. En del har till och med fjäll på krop­pen, som en fisk eller orm. 

Många troll luktar riktigt illa och det gäller främst träskt­rol­len på grund av hur de bor. Många troll kan inte ens tala utan ryter bara. Inte ens de som kan tala är speci­ellt duktiga på det. Det är svårt att förstår troll överlag.

Trol­lens räknesätt

Troll är heller inte så bra på att räkna. De har ett lite annorlunda sätt att räkna på. De använ­der fing­rarna men kan bara räkna till tre, sen blir det klurigt för dem. Trol­len använ­der många, och massa. Så här räknar de:

  • Ett, två, tre
  • Många, många ett, många två, många tre
  • Massa, massa ett, massa två, massa tre
  • Massa många, massa många ett, massa många två, massa många tre
  • och så vidare…