Den smalspåriga järnvägen (891 mm) mellan Limmared och Falkenberg byggdes successivt mellan 1890-talet och de första åren av 1900-talet. Brytningen av malmen i gruvan startade 1899.

Vi tror att malmen i början fraktades med pråm ner till Överlida. 1904 byggdes ett stickspår vid Brunarps station som sas leda ner till Gräne Gruva, se bifogad karta från 1907. Malmvagnarna drogs med häst från gruvan upp till stickspåret. Järnvägen ner till gruvan var endast 600 mm och det är oklart om denna byggdes och bekostades av Falkenbergs Järnvägs Aktiebolag. Det är dock klart att järnvägen till gruvan användes fram till sjöhöjningen 1921 då malmen återigen började fraktas på pråm. Rälsen låg emellertid kvar en bit in på 40 talet.

Bron över maden

Det finns lite olika uppgifter om när malmen forslades på pråm respektive över järnvägsbron med de hästdragna vagnarna fram till den smalspåriga (891 mm) järnvägen Limmared-Falkenberg. Just nu skriver vi historien enligt nedan, men den kommer förmodligen både att kompletteras och revideras.

Brytningen av fältspaten i gruvan sägs ha påbörjats i slutet av 1800-talet och startåret sätts till 1899. Den första tiden forslades malmen med pråm över sjön Hallången till stranden väster om Halla Textil i Överlida. 1904 anlade Falkenbergs Järnvägs Aktiebolag ett stickspår till gruvan, söder om Brunarps station. Det är oklart om detta spår ledde ända fram till gruvan eller om det bara var ett stickspår för omlastning av malmen. Som järnvägen ner till gruvan är känd idag så var spårbredden 600 mm.

1921 byggdes en damm vid Halla Industri i Överlida och det skedde en sjöhöjning med ca 150 cm. Därefter gick järnvägsbron över maderna inte att använda. Man byggde då en ny pråm för att återigen frakta malmen ner till Överlida, för att där lastas på järnvägen till Falkenberg och sedan med båt till Tyskland. Brytningen och transporterna upphörde 1932.

Malmvagnarna

Här lastades vagnarna med finhackad malm för att dras av hästar ca två kilometer upp till ett stickspår som anslöt till den smalspåriga järnvägen som gick mellan Limmareds glasbruk och hamnen i Falkenberg. Malmen lastades om vid stickspåret till större vagnar och transporterades sedan ner till Falkenberg. Därifrån skeppades den med båt till Tyskland där den användes för porslinstillverkning.

Till höger är en karta från 1907 där man ser sträckningen fram till gruvan, där vagnarna drogs med häst. Det är lite oklart hur länge omlastningsspåret fanns kvar, vi forskar vidare kring detta. Järnvägen mellan Limmared och Falkenberg lades ner i etapper. Sträckan Axelfors-Älvsered revs slutligen 1961. Stora delar av banvallen finns kvar, men just vid anslutningen för gruvan går nu väg 154.