Skip to main content

Borås Tidning skri­ver om förfat­ta­ren Christina Gustavs­sons senaste bok som delvis hand­lar om ett mord som äger rum vid Gräne gruva. Så här inle­der Borås Tidning:

“Deckar­för­fat­ta­ren åter­vän­der till mord­plat­sen – Christina Gustav­son är rätts­psy­ki­a­tri­kern från Tranemo som blev topp­listad deckar­för­fat­tare. På söndag signe­rar hon böcker på Gold city Gräne gård och pratar om tredje boken i nya deckar­se­rien — där mordet sker i Gräne gruva.”

Boken finns att köpa hos tex Adli­bris och Story­tel.