Skip to main content

Västar­vet har nomi­ne­rat 49 olika plat­ser i Västsve­rige till att ingå i “Västsve­ri­ges sju under­verk” och Gräne gruva är en av de nomi­ne­rade! Vilka som slut­li­gen väljs avgörs genom en omröst­ning på Västar­vets Face­book-sida mellan den 2 och 5 septem­ber och vinnarna kommer att presen­te­ras under den sista av de natio­nella Kultur­arvs­da­garna den 8 september.