Skip to main content

Kommu­nal­råd Patrik Harrys­son och Chris­ter Johans­son invi­ger Pytte­ba­ne­le­den Holsljunga-Överlida.

Tisdag den 14 juni invig­des den nya cykel­le­den mellan Hols­ljunga och Över­lida. Bandet klipp­tes av kommu­nal­råd Patrik Harrys­son till­sam­mans med Leif Elgh och Hols­ljunga byalags ordfö­rande Sofia Lind­gårde. Vid invig­ningen deltog även Chris­ter Johans­son (Star Trading/Gräne Gruva) som drivit projek­tet till­sam­mans med byala­gen och Över­lida byalags ordfö­rande Roxana Guzman. Strå­lande väder gjorde att många cykel­sugna dök upp för att test­cykla den nya leden.

Leden är en 8 km sträck­ning längs banval­len som en gång var Pytte­ba­nan. Längs den natur­sköna leden passe­ras sjöar, rast­plat­ser och Gräne Gruva bland annat. Cykel­le­den är tydligt marke­rad med röd-vita skyl­tar. Pytte­ba­nan var en smal­spå­rig järn­väg som mellan 1894 och 1961 gick mellan Limma­red och Falken­berg. Idag är flera sträc­kor, utöver Hols­ljunga-Över­lida, längs banval­len omgjorda till cykel­led, som tex. mellan Ullared-Älvsered.

Läs mer om invig­ningen här >


Foto: Kata­rina Johans­son, Sven­ljunga Tranemo Tidning.