Skip to main content

Sönda­gen den 7 augusti är det Gruvans dag i Gräne Gruva!

Dagen kommer att bjuda på bl. a. fotout­ställ­ning, enklare till­tugg men fram­för allt invig­ningen av det nya Gruv­mu­seet med 6  metall­fi­gu­rer i natur­lig stor­lek som beskri­ver hur arbe­tet i gruvan gick till. Vi har även rekon­stru­e­rat den gamla smedjan/värmestugan. Vi invi­ger också nya Troll­tor­get där vi utökat ytan för lekak­ti­vi­te­ter för barn. På Troll­tor­get kommer alla barn som är utklädda eller smin­kade till troll få en frukt eller godispåse.

Mer infor­ma­tion om Gruvans dag hittar du under “På gång”.