Nyhe­ter
juli 14, 2022 

Gruvans dag 2022

Sönda­gen den 7 augusti är det Gruvans dag i Gräne Gruva! Dagen kommer att bjuda… 
Nyhe­ter
juni 16, 2022 

Härlig folk­fest när Pytte­banen­le­den invigdes

Kommu­nal­råd Patrik Harrys­son och Chris­ter Johans­son invi­ger Pytte­ba­ne­le­den Hols­ljunga-Över­lida. Tisdag den 14 juni invig­des den… 
Nyhe­ter
augusti 29, 2019 

Ett av Västsve­ri­ges sju underverk?

Västar­vet har nomi­ne­rat 49 olika plat­ser i Västsve­rige till att ingå i “Västsve­ri­ges sju underverk”… 
Nyhe­ter
augusti 3, 2019 

Mord i Gräne gruva!?

Borås Tidning skri­ver om förfat­ta­ren Christina Gustavs­sons senaste bok som delvis hand­lar om ett mord…